Biuro architektoniczne

architekt biuro projektowe - wnętrze biura

Działalność biura projektów.

Jako architekt prowadzący biuro projektów oferuję projektowanie dla inwestorów indywidualnych, deweloperów oraz instytucji publicznych dlatego w ramach prowadzonej działalności oferuję:

Zakres usługi obejmuje cały proces inwestycyjny. Począwszy od formułowania założeń programowo- funkcjonalnych poprzez koncepcje architektoniczne, poszczególne etapy projektowe aż po nadzór nad realizacją inwestycji, jednak w zależności od skali przedsięwzięcia i oczekiwań Inwestora udział ten będzie zróżnicowany. Niemniej jednak wyodrębniłem kluczowe elementy usług takie jak:

  • sporządzenie analiz chłonności i możliwości zabudowy działki w  oparciu o uwarunkowania prawne,
  • analizy funkcjonalności działki lub nieruchomości,
  • opracowanie założeń programowo – funkcjonalnych,
  • opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennych,
  • etap projektowy – projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno- budowlany, projekt techniczny, projekty wykonawcze,
  • koordynacja projektów branżowych,
  • przeprowadzenie procedur administracyjnych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • nadzór nad realizacją.

Warsztat biura projektów.

Korzystam z najnowocześniejszych technologii obejmujących projektowanie BIM wspierane technologią VR ponieważ dają możliwość wglądu w powstający projekt. Technologia daje możliwość podglądu trójwymiarowej bryły, która doskonale wyjaśnia projekt oraz ułatwia dialog pomiędzy inwestorem i architektem. Dzięki takim rozwiązaniom powstający projekt jest najlepiej dopasowany do oczekiwań i potrzeb Inwestora.

Projektowanie zintegrowane.

Rozwój cywilizacyjny i techniczny wraz z równoczesnymi przemianami w strukturze społecznej wymagają zapewnienia możliwości uczestniczenia w życiu społeczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami dlatego podejmuję sie tematów projektowych wymagających dokonania modernizacji istniejących budynków oraz całych przestrzeni w kierunku zapewnienia dostępności. Projektowanie zintegrowane obejmuje aspekty techniczne, organizacyjne i prawne dotyczące budynków oraz urbanistyki, które składają się na otaczająca nas przestrzeń.

W trakcie projektowania obiektów użyteczności publicznej korzystam z pomocy oraz doradztwa specjalistów z dziedziny projektowania zintegrowanego dlatego moje projekty uwzględniają potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.