Współpraca z architektem

Abyś nabrał zaufania i powierzył mi opracowanie projektu postaram się w kilku krokach wyjaśnić jak wygląda współpraca z architektem.

1. JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ

Możecie Państwo do mnie napisać maila lub zadzwonić. W pierwszym kontakcie przekazujecie Państwo informacje, które pozwolą określić czego dotyczy planowana inwestycja np:

 • budowa nowego budynku,
 • przebudowa lub remont istniejącego budynku,
 • projekt wnętrz,
 • lub inne.

W zależności od planowanego rodzaju inwestycji, przesyłam e-mail z prośbą o podanie informacji dotyczących budynku, obiektu, działki lub zakresu doradztwa. Pytania, które przesyłam, pomogą Państwu sprecyzować i uporządkować potrzeby i oczekiwania dotyczące planowanej inwestycji. Na podstawie Państwa odpowiedzi przygotowuję indywidualną ofertę zawierającą:

 • proponowany zakres poszczególnych projektów,
 • wstępną wycenę projektu
 • terminy wykonania.

2. SPOTKANIE INWESTORA PRZED PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY Z ARCHITEKTEM.

Moje biuro mieści się w samym centrum Cieszyna, zaraz obok znajduje się parking. W trakcie spotkania odpowiem na Państwa pytania oraz mogę pokazać jak pracuję, zaprezentować poszczególne etapy przykładowego projektu.

3. PODPISANIE UMOWY.

Jeśli dostanę od Państwa akceptację, przygotowuję szkic umowy, który wysyłam do wglądu i uzupełnienia podstawowych danych. Podpisanie umowy przeważnie ma miejsce w momencie naszego kolejnego spotkania. Otrzymujecie Państwo czas na spokojne przeanalizowanie i zapoznanie się z warunkami umowy.

4. WIZYTA ARCHITEKTA.

Po podpisaniu umowy zaczynam pracę od wizyty na działce lub w budynku. W trakcie wizyty wykonuję:

 • dokumentację zdjęciową,
 • analizuję kierunki świata, nasłonecznienie, otoczenie, ukształtowanie działki, jej charakterystykę, zalety lokalizacji, zastane elementy zagospodarowania działki w tym zieleń i widoki.
 • wykonuję pomiary wewnątrz i na zewnątrz budynku,

Podczas wizyty możecie Państwo wskazać ważne elementy otoczenia oraz wstępnie określić wymagania np. preferowaną lokalizację wejścia, tarasu, wjazdu.

5. OKREŚLENIE I UPORZĄDKOWANIE POTRZEB INWESTORA.

Niezależnie od tego czy Państwa oczekiwania są dokładnie sprecyzowane czy też jest to zbiór luźnych pomysłów staram się pomóc wszystko to uporządkować.

Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji mają Państwo możliwość przekazania potrzeb i wymagań dotyczących planowanej inwestycji po to aby współpraca z architektem była owocna

Przed spotkaniem przesyłam „kwestionariusz informacyjny”, w którym pytam o różne aspekty planowanej inwestycji np.

 • o układ i rodzaj pomieszczeń jakie mają znaleźć się w budynku oraz ich preferowane wielkości,
 • rodzaj wyposażenia,
 • oczekiwania odnośnie zastosowanych materiałów,
 • proszę również o przygotowanie na wzór kilku zdjęć przykładowych obiektów odpowiadających Państwa oczekiwaniom.

6. PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ.

Tworzenie koncepcji wymaga przeprowadzenia analiz, prób, wstępnych szkiców, budowania szkicowych modeli 3D, po to, żeby zobaczyć jak budynek układa się na działce oraz w otoczeniu.

Dzięki usystematyzowanemu podejściu do projektowania, przedstawiane koncepcje są spójne i dzięki temu wszystko, o co Państwo zapytają, ma swoje uzasadnienie.

Na koncepcję składają się:

 • rzuty budynku z podaniem głównych wymiarów oraz powierzchni pomieszczeń
 • model 3D budynku z pokazaniem bryły oraz materiałów, jakie proponuję.

Wewnątrz pokazuję pomieszczenia, ich wielkość oraz przykładową aranżację.

Cała współpraca z architektem jest po to, aby projektowane rozwiązania były najlepiej dostosowane do Państwa potrzeb, oczekiwań oraz możliwości technicznych i lokalizacyjnych.

8. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Inwestora następuje uszczegóławianie projektu po to, aby przygotować dokumentacji projektową w zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowywane są projekty:

 • zagospodarowania terenu,
 • architektoniczno- budowlany,
 • techniczny,

Zakres i forma takich projektów są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dlatego projekt zagospodarowania działki i architektoniczno- budowlany, otrzymują Państwo w 3 egzemplarzach w wersji papierowej z przeznaczeniem do złożenia w Urzędzie celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekt techniczny otrzymujecie Państwo w 1 egzemplarzu z przeznaczeniem dla Kierownika Budowy.

9. PROJEKTY WYKONAWCZE I DALSZA WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTEM.

Inwestorzy często pytają o projekt wykonawczy; czy jest konieczny i do czego jest przydatny.

Zasada jest taka, że rozwiązania, rysunki detali zawarte w projekcie wykonawczym szczegółowo przedstawiają i określają jak wykonać poszczególne elementy budynku np. zbrojenie elementów konstrukcyjnych, szczegóły okapu czy choćby wymiary elementów konstrukcji dachu. Ponadto projekty wykonawcze zawierają również zestawienia: okien, zestawienie stali, zestawienie więźby dachowej, których nie ma w projekcie budowlanym.

Dzięki zamówieniu projektu wykonawczego mają Państwo więc więcej spokoju na budowie.

Dlatego dzięki projektowi wykonawczemu, możecie Państwo zaoszczędzić pieniądze oraz czas związany z realizacją.