Projekt rozbudowy kamienicy

Projekt rozbudowy kamienicy zlokalizowanej u zbiegu ulic Menniczej i Olszaka, w ścisłym, zabytkowym centrum miasta Cieszyna.

Lokalizacja, wśród gęstej i zabytkowej zabudowy, wymagała uwzględnienia uwarunkowań dobrego sąsiedztwa oraz zaleceń konserwatorskich.

Przyjęta została zasada nawiązania do historycznej architektury. Dlatego w efekcie dokonanej rozbudowy stanowi spójną całość harmonijnie wpisując się w nawarstwienia kulturowe

Zaprojektowałem dodatkową kondygnację użytkową poddasza z przeznaczeniem na mieszkania. W miejsce trój spadowego, nieregularnego dachu, powstał dach dwuspadowy z ścianą szczytową i ryzalitem mieszczącym okna.

W skali budynku zastosowałem subtelne- pastelowe kolory.  Całości dopełnia dobry detal architektoniczny, pokrycie z ocynkowanej blachy kładzionej na rąbek stojący.

Współpraca z inwestorem rozpoczęta została od pierwszych rozmów o ewentualnej rozbudowie. Następnie prowadziłem temat przez fazę koncepcji, uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Prowadzenie formalno- prawne obejmowało również uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Opracowany został projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę jak również projekty wykonawcze.

men_07
men_06
men_05
men_01
men_03
projekt rozbudowy kamienicy- elewacja frontowa