“Sodowa Góra”

Opis założenia

Centrum sportowe „Sodowa Góra” w Jaworznie to projekt koncepcyjny, konkursowy zespołu obiektów tworzących atrakcyjną przestrzeń umożliwiają, organizowanie imprez sportowych, kulturalnych oraz dających możliwość indywidualnego uprawiania sportu w obiektach zamkniętych oraz w terenie otwartym.

Centrum sportowe planowane jest jako obiekt całoroczny. Proponuje się zespół funkcjonalnie powiązanych obiektów o funkcji sportowej, rekreacyjnej, gastronomicznej i hotelowej.

Atutem założenia jest bogaty program funkcjonalno – użytkowy oraz możliwość etapowania inwestycji- realizacja obiektów rozłożona w czasie przy nie zaburzaniu funkcjonowania już istniejącej bazy. Każdy oddzielnie realizowany obiekt będzie stanowił konsekwentne dopełnienie całościowego założenia

Stadion kategorii IIIb lokalizuje się na na osi PN WSCH- PD ZACH. Projektuje się stadion owalny o promieniu łuku wewnętrznego 36,50m.

Program budynków towarzyszących obejmuje:

 • budynek zaplecza sportowego: 4 szatnie dla sportowców każda z miejscem na 14 szafek + sanitariaty; 2 szatnie dla trenerów+ sanitariaty, szatnia sędziów+ sanitariaty; pomieszczenie narad z trenerami; strefa odpoczynku pomiędzy zawodami; pomieszczenia odnowy biologicznej z sauną; pomieszczenie kontroli antydopingowej, pomieszczenie lekarza; strefa wejściowa,

 • budynek bramy wejściowej :kasy biletowe oraz sanitariaty dla widzów,
 • budynek magazynowy: przechowywanie sprzętów i urządzeń,
 • trybuna sportowa: pojemność 1032 widzów podzielona na 6 sektorów po 160 miejsc siedzących + sektor VIP z 72 miejscami siedzącymi. Zadaszenie nad częścią sektorów w tym sektorem VIP,

Obsługa komunikacyjna planowanym zjazdem. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych widzów i autokary. Osobne miejsca postojowe dla zawodników i obsługi urządzone zostają w obrębie wydzielonej strefy stadionu.

Podział stadionu na strefy: zawodów- widzów ogrodzeniem.

Wejście na stadion bramą główną.

Program dodatkowy:

Rozwinięciem centrum sportowe jest program dodatkowy obejmujący obiekty kubaturowe oraz obiekty otwarte.

Z obiektów kubaturowych proponuje się:

 • halę sportową z boiskami, zapleczem fitness, siłownią, ściankami squash, kręgielnią, oraz strefą zaplecza szatniowego i sanitarnego.
 • budynek hotelowy,
 • obiekt gastronomiczny,

Z obiektów plenerowych projektuje się :

 • trasa spacerowo- biegowa i rowerowa o zróżnicowanym stopniu trudności okrążająca teren założenia. W ramach trasy biegowej planuje się urządzenia do biegów parkur,
 • ściana wspinaczkowa,
 • korty tenisowe,
 • ogród miejski wzbogacony placem zabaw i plenerową siłownią.