Projekt węzła przesiadkowego

Opis założeń funkcjonalnych

Projekt konkursowy węzła przesiadkowego realizuje funkcje związane z obsługą kolejowego i osobowego transportu lokalnego, ponadlokalnego i międzynarodowego,

W proponowanym rozwiązaniu, rewitalizacji poddany zostaje zabytkowy budynek dworca PKP. Budynek ten wybudowany został w stylu  kolei koszycko- bohumińkiej.

Główny, przeszklony hol z wyjściem na perony kolejowe oraz w kierunku centrum to przebudowywana, najbardziej zdewastowana część budynku.

Projekt węzła przesiadkowego proponuje urządzenie poczekalni, kas biletowych, zaplecza sanitarnego i gastronomicznego z ogródkiem letnim. Dla rowerzystów przewidziano punkt rowerowy z serwisem.

Elastyczna organizacja przystanków autobusowych zapewniona może zostać jedynie poprzez układ równoległy do ul. Hajduka. Wykonano analizy przejezdności dla największych autobusów ruchu międzynarodowego. Nad przystankami projektuje się zadaszenia historyzujące nawiązujące stylistycznie do architektury zabytkowego budynku dworca PKP

Dodatkowo wprowadza się miejsca postojowe przy budynku dworca PKP, przy przystankach autobusowych oraz projektuje się przedłużenie ścieżki rowerowej

Proponowane, zaawansowane rozwiązania instalacyjne z wykorzystaniem współczesnej techniki, zapewnią niskie zużycie energii i co za tym idzie niskie koszty eksploatacji.

Na zdjęciach zamieszczono wizualizacje wykonanego projektu konkursowego, opracowanego w kooperacji z biurem architektonicznym: Studio Projektowe.

 

 

projekt węzła przesiadkowego - budynek główny
Projekt węzła przesiadkowego -  widok peronów
projekt węzła przesiadkowego - perony
projekt węzła przesiadkowego - budynek główny
W03
W06
W07
Projekt węzła przesiadkowego widok budynku zabytkowej stacji