Projekt Klubu Seniora

Założenia społeczno – funkcyjne.

“Klub Seniora” będzie funkcjonował jako przestrzeń służąca integracji międzypokoleniowej. Jest to koncepcja zagospodarowania terenu przy istniejącym Domu Spokojnej Starości pomyślana jako interwencja mikro – urbanistyczna w celu wyzwolenia potencjału różnorodności pokoleń.

Zakłada się, że integracja międzypokoleniowa odbywać będzie się przez:

  • Budowanie więzi społecznych oraz rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.
  • Promocję społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki.
  • Podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami.
  • Edukację międzypokoleniową rozumianą jako wymiana zasobów wiedzy, doświadczeń, umiejętności między młodszymi i starszymi generacjami oraz budowanie wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między młodszym a starszym pokoleniem,
  • „Lifelong learning” – wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej.

Przestrzenie funkcjonalne.

Planuje się poszerzenie programu funkcjonalnego istniejącego obiektu Domu Pomocy Społecznej o miejsca spotkań, zajęć grupowych oraz miejsca wymiany doświadczeń. Miejscami tymi będą:

  • „Agora” – przestrzeń organizowania wydarzeń takich jak: kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne. Realizacja działań edukacyjnych i animacyjnych oraz działań interdyscyplinarnych.
  • Ścieżka wzdłuż drzew – miejsce spacerów, obserwacji i edukacji o świecie przyrody oraz obserwacji zachodzących cykli w świecie przyrody.
  • Ogródek warzywno- owocowy- miejsce wspólnej uprawy roślin, zdobywania wiedzy o uprawie, zbioru owoców warzyw i drobnych owoców,
  • Punkt widokowy- miejsce spotkań rozmów oraz obserwacji i edukacji o otaczającym krajobrazie.
  • Siłownia plenerowa – miejsce dbałości o sprawność ciała.
Atrium – założenie centralne
Klub seniora- widok atrium z widownią
“Atrium” z widownią.
Klub Seniora - plac zabaw dla dzieci
Plac zabaw.
Klub seniora - punkt widokowy na góry Beskidu śląskiego
Punkt widokowy
Widok na atrium
Mini sad owocowy.

Dodaj komentarz